Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς