Συνέδριο: Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Α.Ε.Π.Π. και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας

Το Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπο την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.

 

Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κ. Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ετ, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Άγγελος Κότιος, Καθηγητής, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα:

Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορώναπό την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 (ώρα 10.15) & Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 (ώρα 10.00) Αίθουσα εκδηλώσεων της Α.Ε.Π.Π. (Κτίριο Κεράνης 4ος όροφος, Λεωφ. Θηβών 196 - 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη)

 

 

Στα επισυναπτόμενα μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και την πρόσκληση του συνεδρίου