Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Λίγα λόγια από τον Κοσμήτορα

Η Σχολή

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η Σχολή μας είναι μία από τις τέσσερις Σχολές που ιδρύθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στo πλαίσιo του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»  που αφορούσε την αναδιοργάνωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

Σε αυτήν εντάσσονται δύο Τμήματα, τα οποία θεραπεύουν αντικείμενα που καλύπτουν ζωτικούς ερευνητικούς τομείς που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας :

Αν και η λειτουργία της Σχολής άρχισε το τέλος του 2013, τα δύο τμήματα που εντάσσονται σε αυτή λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για πολλά χρόνια (από το 1984 και 1990 αντίστοιχα) με εξαιρετική επιτυχία τόσο στην εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και στην έρευνα.

Η Σχολή φιλοδοξεί να καθιερωθεί και αναγνωριστεί ως κέντρο αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας και την κοινωνική ευημερία, και να δημιουργήσει ευκαιρίες για οικονομική και κοινωνική πρόοδο των μελών της: οι μεν απόφοιτοί μας να αποτελούν το «μήλον της έριδος» κορυφαίων πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι δε καθηγητές να συμμετέχουν ενεργά τόσο στη διεθνή ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα όσο και στη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Ήδη τα Τμήματα της Σχολής, με τη μέχρι τώρα παρουσία τους στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, έχουν δημιουργήσει το δικό τους αποτύπωμα στην προαγωγή της έρευνας και την ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε σύγχρονα αντικείμενα, προσφέροντας στους φοιτητές τους ολοκληρωμένη και σύγχρονη εκπαίδευση. Εν συντομία, τόσο τα προπτυχιακά, όσο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι δομημένα όπως τα αντίστοιχα των καλυτέρων πανεπιστημίων του κόσμου. Σε όλα τα προγράμματα, υπάρχουν μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν το βασικό υπόβαθρο και ευρεία εποπτεία του επιστημονικού αντικειμένου, καθώς και μαθήματα επιλογής τα οποία επιτρέπουν στους φοιτητές να σχεδιάσουν ατομικά προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις τους και τους μελλοντικούς στόχους τους, είτε για συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο (περαιτέρω εξειδίκευση), είτε για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι καθηγητές της Σχολής συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξασφάλιση της ποιότητα σπουδών. Το πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική γνώση αφού πολλοί από αυτούς έχουν θητεύσει/συνεργαστεί με μεγάλους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η σημασία την οποία αποδίδει η Σχολή στην έρευνα, θεωρητική και εφαρμοσμένη, αναδεικνύεται από τις δημοσιεύσεις των μελών της σε έγκριτα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά καθώς επίσης και από το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την πρόσληψη και εξέλιξη των μελών της. Η διεθνής αναγνώριση της Σχολής αναδεικνύεται περαιτέρω και από τις διακρίσεις των δύο Τμημάτων και του προσωπικού τους. Με πνεύμα αξιοκρατίας, η Σχολή επιδιώκει να προσελκύσει τους καλύτερους ακαδημαϊκούς διδασκάλους και ερευνητές. Γι’ αυτό και οι προκηρύξεις νέων θέσεων δημοσιοποιούνται ευρύτατα.

Η έρευνα και η εξωστρέφεια, σε συνδυασμό με την ποιότητα σπουδών, έχουν οδηγήσει στην αναγνώριση των δύο Τμημάτων της Σχολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για δημιουργική και επικερδή απασχόληση των αποφοίτων, αλλά και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε κορυφαία μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό – συχνά με υποτροφία.

Ένας από τους βασικούς στόχους της νεοσύστατης Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των μελών της για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων αλλά και πρωτοποριακών ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες να συνδυάζουν τα επιμέρους αντικείμενα των δύο Τμημάτων που την αποτελούν.

Στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής και των Τμημάτων της εμπεριέχονται σημαντικές πληροφορίες για τους φοιτητές μας, νυν και μελλοντικούς, καθώς και για κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. Ειδικότερα, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, βιογραφικά σημειώματα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες των Τμημάτων.

Περιηγηθείτε λοιπόν στις σελίδες μας για να μας γνωρίσετε, να μάθετε ποιές είναι οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές μας δραστηριότητες και να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματά μας.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Tα Τμήματα της Σχολής έχουν αναπτύξει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε σύγχρονα αντικείμενα, προσφέροντας στους φοιτητές τους ολοκληρωμένη και σύγχρονη εκπαίδευση. Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Σχολής υπάρχουν μαθήματα κορμού, τα οποία παρέχουν το βασικό υπόβαθρο και ευρεία εποπτεία του επιστημονικού αντικειμένου, καθώς και μαθήματα επιλογής τα οποία επιτρέπουν στους φοιτητές να σχεδιάσουν ατομικά προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις τους και τους μελλοντικούς στόχους τους, είτε για συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο (περαιτέρω εξειδίκευση), είτε για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας.

 

 

 Διάρκεια Σπουδών

Οι φοιτητές/τριες της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/6-9-2011, θα πρέπει ολοκληρώσουν επιτυχώς την φοίτησή τους στη Σχολή σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

Συμμετοχή παλαιών φοιτητών στις εξετάσεις

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003 – 2004 και πληρούν τις προϋποθέσεις της τελευταίας τροποποίησης του Νόμου 4009/2011 σύμφωνα με την οποία συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012 – 2013 και 2013 – 2014, ότι δύνανται να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2014 και του Φεβρουαρίου 2015 και θα απολέσουν αυτοδίκαια την φοιτητική τους ιδιότητα στις 30/4/2015.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στη Σχολή λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π. Μ. Σ.):

Εργαστήρια Σχολής

Το εργαστήριο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Το σύγχρονο εργαστήριο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου και αποτελεί χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Σε αυτό, οι φοιτητές, καθηγητές και άλλοι ερευνητές μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφίας, να χρησιμοποιούν οικονομετρικά προγράμματα ή γλώσσες προγραμματισμού για την ανάλυση δεδομένων και να ενημερώνονται για τον κόσμο των επιχειρήσεων και των χρηματαγορών μέσω οικονομικών εντύπων.
Περισσότερα

Εργαστήρια Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Εργαστήρια Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

 Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται η ερευνητική δραστηριότητα των μελών της Σχολής για το ημερολογιακό έτος 2014, σχετική με τις παρακάτω κατηγορίες:

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

 • Anthropelos M., Frangos N. E., Xanthopoulos S. Z. and Yannacopoulos A. N. (2014, forthcoming). Contract Pricing and Utility Sharing, IMA Journal of Management Mathematics.
 • Apergis N., Goel R. and Payne J. (2014, forthcoming). Dynamics of U.S. State Cigarette Consumption: Evidence from Panel Error Correction Modeling, Atlantic Economic Journal.
 • Apergis N. and Georgellis Y. (2014, forthcoming). Does happiness converge?, Journal of Happiness Studies.
 • Apergis N. and Sorros J. (2014, forthcoming). The Role of R&D Expenses for Profitability: Evidence from U.S. Fossil and Renewable Energy Firms, International Journal of Economics and Finance.
 • Apergis N., Gupta R. and Beatrice S.D. (2014, forthcoming). The dynamic relationship between consumption, house prices and stock prices in South Africa: Evidence from provincial-level data, Journal of Real Estate Literature.
 • Apergis N., Christou C. and Hassapis K. (2014, forthcoming). Old wine in a new bottle: Accounting standards convergence dynamics-International evidence from club convergence and clustering, Journal of Accounting and Organizational Change.
 • Apergis N. and Payne J. (2014, forthcoming). Renewable Energy, Output, CO2 Emissions, and Fossil Fuel Prices in Central America: Evidence from a Nonlinear Panel Smooth Transition Vector Error Correction Model, Energy Economics.
 • Apergis N. and Cooray A. (2014, forthcoming). Convergence in sovereign debt ratios across highly in debt EU countries: evidence from club convergence, Applied Economics Letters.
 • Apergis N., Christou C., Hassapis C. and Johnson S. (2014, forthcoming). New empirical evidence on international earnings to price ratio convergence in the European Union, International Journal of Business and Finance Research.
 • Apergis N. and Eleftheriou S. (2014, forthcoming). Renewable energy consumption, political and institutional factors: evidence from a group of European, Asian and Latin American countries, The Singapore Economic Review.
 • Balakrishnan N., Koutras M. V. and Milienos F. S. (2014, forthcoming). Some binary start-up demonstration tests and associated inferential methods, Annals of the Institute of Statistical Mathematics.
 • Balakrishnan N., Koutras M. V. and Milienos F. S. (2014, forthcoming). Start-up demonstration tests: Models, Methods and Applications, with Some Unifications, Applied Stochastic Models in Business and Industry.
 • Bersimis S., Chalkias C. and Anthopoulou T. (2014, forthcoming). Detecting and Interpreting Clusters of Economic Activity in Rural Areas Using Scan Statistic and LISA Under a Unified Framework, Applied Stochastic Models in Business and Industry, DOI: 10.1002/asmb.2003
 • Bersimis S.Koutras M. V. and Papadopoulos G. K. (2014, forthcoming). Waiting time for an almost perfect run and applications in statistical process control, Methodology and Computing in Applied Probability.
 • Bersimis S.Koutras M. V. and Maravelakis P. E. (2014). A compound control chart for monitoring and controlling high quality processes, European Journal of Operations Research233, 595-603.
 • Boutsikas M. V.Antzoulakos D. L. and Rakitzis A. C. (2014, forthcoming). On the joint distribution of stopping times and stopped sums in multistate exchangeable trials, Journal of Applied Probability.
 • Daskalaki C., Kostakis A. and Skiadopoulos G. (2014). Are there Common Factors in Commodity Futures Returns?, Journal of Banking and Finance40 (3), 346-363.
 • Gratziou C., Florou A., Ischaki E., Eleftheriou K., Sachlas A., Bersimis S. and Zakynthinos S. (2014, forthcoming). Smoking Cessation Effectiveness in Smokers With COPD and Asthma Under Real Life Conditions, Respiratory Medicine.
 • Koutras V., Drakos K. and Koutras M. V. (2014, forthcoming). On the polynomial-logistic distribution and applications in finance, Communications in Statistics: Theory and Methods.
 • Lyberaki A. and Tinios P. (2014, forthcoming). The Informal welfare State and the family: Invisible actors in the Greek drama, Political Studies Review.
 • Stefanadis C. and Kanatas G. (2014, forthcoming). Ethics, Welfare and Capital Markets, Games and Economic Behavior.
 • Triantafyllou I. S. and Koutras M. V. (2014, forthcoming). Failure rate and aging properties of generalized beta and gamma- generated distributions, Communications in Statistics: Theory and Methods.
 • Triantafyllou I. S. and Koutras M. V. (2014, forthcoming). On the (n, f, k) systems with exchangeable components, IEEE Transactions on Reliability.
 • Tzavelas G. and Economou P. (2014). Characterization properties based on the Fisher information for weighted distributions, Statistics and Probability Letters84, 54–59.
 • Verropoulou G. (2014, forthcoming). Specific versus general self-reported health indicators predicting mortality among older adults in Europe: disparities by gender employing SHARE longitudinal data, International Journal of Public Health.

 

 

επιστροφή στην κορυφή

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

 

 • Kofidis E., Short preamble-based estimation of highly frequency selective channels in FBMC/OQAM, Proc. 39th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP-2014), Florence, Italy, May 2014.
 • Kofidis E., Channel estimation in filter bank-based multicarrier systems: Challenges and solutions, Proc. 6th IEEE Int’l Symposium on Communications, Control, and Signal Processing (ISCCSP-2014), Special session on “Signal processing techniques for future mobile networks,” Athens, Greece, May 2014.
 • Konstantinidi E., Papazian G. and Skiadopoulos G. (2014 forthcoming). Modeling the Dynamics of Temperature with a View to Weather Derivatives. In The World Scientific Handbook of Futures Markets (Eds., Malliaris A. G. and Ziemba W. T.), World Scientific Publishing, Singapore.
 • Koutras M. V. and Triantafyllou I. S. (2014). Reliability analysis of coherent systems with exchangeable components. In Applications of Mathematics and Informatics to Science and Engineering (Ed., Daras N.) Springer.
 • Λυμπεράκη Α. και Τήνιος Π. (2014). Άτυπη κοινωνική προστασία και οικογένεια στην διάρκεια της κρίσης: Κρούσεις του κώδωνα κινδύνου, Τόμος ΚΕΠΕ.
 • Lyberaki A. and Tinios P. (2014). A “Fairweather Welfare State”? Formal and informal social protection and the Greek crisis, The Politics of Extreme Austerity: Greece beyond the crisis., (Eds., Gerodimos R. and Karyotis G.),Palgrave
 • Panageas S. and Tinios P. (2014). Pensions: Arresting a race to the bottom, in Meghir, Vettas, Pissarides (eds), to be published by Greek Economists for reform, MIT press.
 • Tinios P. (2014). “Off-the-Shelf Reforms” and their blind spots: Pensions in post-memorandum Greece”, The Politics of Extreme Austerity: Greece beyond the crisis,(Eds., Gerodimos R. and Karyotis G.),Palgrave.
 • Τήνιος Π. (2014). Κοινωνική ασφάλιση και ανταγωνιστικότητα: μια παραμελημένη σχέση, Tόμος Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών για την ανταγωνιστικότητα (Eπιμ. Μ. Μασουράκης), σελ 139-153
 • Τήνιος Π. (2014). Δικαιοσύνη ανάμεσα στις γενεές: Ήρθε το τέλος των αναδρομικών διορθώσεων;, Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων (Επιμ. Π.Λιαργκόβας).

 

επιστροφή στην κορυφή

ΟΡΓΑΝΩΣΗ SPECIAL SESSIONS ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Special Sessions:

1. Scan statistics: Theory and applications

2. Reliability Theory and Quality Control

Special Session:

1. Commodity Markets: Current Developments 

Special Session:

1. Statistical modelling and design (co-organized with S. Bersimis)

Special session:

1. Filter Bank Techniques in Future Wireless Communications

Special Sessions:

1. Advanced Statistical Process Control I (co-organized with P. Castagliola)

2. Advanced Statistical Process Control II (co-organized with P. Castagliola)

3. Statistical modelling and design (co-organized with H. Evangelaras)

 

επιστροφή στην κορυφή

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

 • Καθηγητής Κλέων Τσίμπος:
  • ΣυνέδριοEuropean Population Conference, Budapest, June 2014. Τίτλος εργασίας: Tsimbos C. and Verropoulou G, Disability levels and trends among older adults in Europe based on the 3-category GALI and SHARE data.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Μαχαιράς:
  • Συνέδριο2014 International Conference on Topology and its Applications, Ναύπακτος, Ιούλιος 2014. Τίτλος ομιλίας: Existence of Strong Liftings on products of topological probability spaces.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος:
  • Συνέδριο2014 Symposium of the Multinational Finance Society, Larnaca Cyprus.
  • ΣυνέδριοEuropean Financial Management Conference (δεκτές 2 εργασίες)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης:

  • ΣυνέδριοIAES conference, Απρίλιος 2014. Τίτλος ομιλίας: C. Stefanadis and G. Kanatas, Culture, Rent Seeking and Property Rights.
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Γεωργία Βερροπούλου:
  • ΣυνεδριοPopulation Association of America 2014 Annual Meeting, Boston MA, May 1-3 2014. Τίτλος εργασίας: Basten, S. & Verropoulou, G. Redefining ‘Old Age’ and ‘Dependency’ in the East- and Southeast- Asian Social Policy Narrative. Session 223.
  • ΣυνέδριοEuropean Population Conference 2014, Budapest 25-28 June 2014.
   • Τίτλος εργασίας: Verropoulou G. Predicting mortality among older adults in Europe employing SHARE longitudinal data. Session 906 “Multiple aspects of mortality and health”.
   • Τίτλος εργασίας: Tsimbos C. & Verropoulou G. Disability levels and trends among older adults in Europe based on the 3-category GALI and SHARE data. Session 807 “Health and well-being in the aging process”.
 •  Επίκουρος Καθηγητής Χαραλάμπος Ευαγγελάρας
  • Συνέδριο3rd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA2014), Lisbon, Portugal, 2014.
   • Τίτλος εργασίας: Enumeration and classification of small orthogonal latin hypercubes for computer experiments.
   • Τίτλος εργασίας: A model based criterion for the selection of a proper design for factorial experiments. (ομιλητής: Χ. Πεβερέτος)
 • Επίκουρος Καθηγητής Ελευθέριος Κοφίδης:
  • Συνέδριο39th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP-2014), Florence, Italy, May 2014. Τίτλος εργασίας: E. Kofidis, Short preamble-based estimation of highly frequency selective channels in FBMC/OQAM.
  • Σύνέδριο6th IEEE International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing (ISCCSP-2014), Special session on “Signal processing techniques for future mobile networks,” Athens, Greece, May 2014. Τίτλος εργασίας: E. Kofidis, Channel estimation in filter bank-based multicarrier systems: Challenges and solutions.
 • Επίκουρος Καθηγητής Πλάτων Τήνιος:
  • ΣυνέδριοBalkan Futures Workshop II: Public service institutions, their development and the role of the State in the Balkans, British School at Athens, March 2014. Τίτλος εργασίας: A. Lyberaki and P. Tinios, Links between the formal and Informal social protection provision in Greece:  A socio-historical view of the spread of formal social protection provision.
 •  Λέκτορας Μιχαήλ Ανθρωπέλος:
  • Συνέδριο8th World Congress of the Bachelier Finance Society, Brussels, June, 2014.
  • ΣυνέδριοSIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, Chicago, November 2014.  
 • Λέκτορας Σωτήριος Μπερσίμης:
  • Συνέδριο3rd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA2014), Lisbon, Portugal, 2014. Τίτλος εργασίας: S. Bersimis and K. Triantafyllopoulos, Multivariate Control Charts Based on Bayes Factors.

 

 

επιστροφή στην κορυφή

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

 • Καθηγητής Μάρκος Κούτρας:
  • ΣυνέδριοSeventh International Workshop on Applied Probability – IWAP 2014, Antalya, Turkey, June 16-19, 2014.
   • M. V. Koutras, M. V. Boutsikas and F. S. Milienos, The asymptotic behaviour of a discrete multiple scan statistic
   • M. V. Koutras, I. S. Triantafyllou* and S. Eryilmaz, Stochastic comparisons for reliability systems with exchangeable components
   • F. S. Milienos, N. Balakrishnan, M. V. Koutras, and S. Pal, Piecewise linear approximation for hazard and an application to cure rate models

 

 

επιστροφή στην κορυφή

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Καθηγητής Νικόλαος Απέργης:
  1. Academic Seminar, Institute of International Studies, Vienna (January 2014)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος:
  1. Bank of England,
  2. University of Zurich, Department of Finance
  3. University of Luxembourg, Luxembourg School of Finance
  4. London School of Economics and Political Science

 • Επίκουρος Καθηγητής Ελευθέριος Κοφίδης:
  1. Department of Computer Engineering and Informatics, University of Patras, Greece, Τίτλος: Filer bank-based multicarrier systems: Fundamentals and signal processing challenges.

 

επιστροφή στην κορυφή

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

 • Καθηγητής Μάρκος Κούτρας:
  1. Seventh International Workshop on Applied Probability – IWAP 2014, Antalya, Turkey, June 16-19, 2014. (Co-chair of the International Organizing committee and member of the Scientific Committee)

 

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολίτης:
  1. 8th Conference in Actuarial Science & Finance, Samos, Greece, May 29 – June 1, 2014.

 

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος:
  1. Multinational Finance Society Symposium, Larnaca, Cyprus, 4 – 5 April 2014.

 

 • Επίκουρος Καθηγητής Ελευθέριος Κοφίδης:
  1. 8th  IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM-2014), A Coruña, Spain, 22-25 June 2014.
  2. 11th  IEEE Internationall Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS-2014), Barcelona, Spain, 26-29 August 2014.
  3. International Telecommunications Symposium (ITS-2014), Sao Paulo, Brazil, 17-20 August 2014.
  4. 22th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2014), Lisbon, Portugal, 1-5 September 2014.
  5. 24th IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP-2014), Reims, France, 21-24 September 2014.

 

Μητρώα Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Έως την έκδοση του Οργανισμού του Ιδρύματος η Κοσμητεία της Σχολής, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, καταρτίζει και επικαιροποιεί κάθε δύο έτη τα Μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την επιλογή, εξέλιξη και αξιολόγηση των καθηγητών της Σχολής. Τα Μητρώα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και καταρτίζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Στα Μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές της οικείας Σχολής και του Ιδρύματος. Στα Μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.


β) Οι καθηγητές που θα συμμετέχουν στα Μητρώα των εξωτερικών μελών θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο.


γ) Ο ελάχιστος αριθμός των μελών των Μητρώων θα πρέπει να είναι επαρκής για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επταμελών επιτροπών καθώς και των αξιολογητών για κάθε γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει η Σχολή.


δ) Στο Μητρώο εξωτερικών μελών της αλλοδαπής συμμετέχουν μέλη τα οποία αποδεδειγμένα είναι σε θέση, αφενός μεν να κατανοούν το έργο των υποψηφίων, αφετέρου δε να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής ή αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

 • Μητρώα Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης:

Έγκριση Συγκλήτου 9η Συνεδρία στις 02.05.2023:

Μητρώα Εσωτερικών Μελών του Τμήματος

Μητρώα Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

 • Μητρώα Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής:

Συνεδρίαση Συγκλήτου 12η/31.8.2023:

Μητρώα Εσωτερικών Μελών του Τμήματος

Μητρώα Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Χρήσιμα Έγγραφα

Διοικητικές Πράξεις

Ανακοινώσεις Σχολής

Τμήματα Σχολής

Στοιχεία Επικοινωνίας