Αρχική Σελίδα
Πανεπιστήμιο
Διοίκηση Πανεπιστημίου
Ακαδημαϊκά Τμήματα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Υπηρεσίες
Κέντρο Ερευνών
Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Νέα
  Αναζήτηση
Αναλυτική Αναζήτηαη
Χάρτης Κόμβου Επικοινωνία Κατάλογος

[Σκοπός του Τμήματος]   [Όργανα του Τμήματος]   [Διδακτικό Προσωπικό]   [Δυνατότητες Aπασχόλησης Aποφοίτων]   [Πρόγραμμα Σπουδών]   [Μεταπτυχιακά Προγράμματα]   [Επιτροπές Τμήματος]   [Ωρολόγιο Πρόγραμμα]   [Ανακοινώσεις]   [Δημοσιεύσεις]   [Χρήσιμες Διευθύνσεις]   [Έρευνα]

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών>Μεταπτυχιακά Προγράμματα

1. Προκήρυξη για τη λειτουργία του 9ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος της 4/4/2013

2. Σχέδιο Αίτησης και Σχέδιο Συστατικής Επιστολής

3. Πρόγραμμα Σπουδών

4. α. Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ Τμ. ΔΕΣ

    β. Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου

5. Οδηγός Σπουδών

6. Δήλωση Θέματος για Διπλωματική Εργασία

7. Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

7. Κανονισμός Υποψηφίων Διδακτόρων

8. Αίτηση για Διδακτορικό Δίπλωμα

9. Αποτελέσματα Εξετάσεων