Αναζήτηση
 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα


Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τα κάτωθι Π.Μ.Σ.:

 1. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
  β. MBA TQ International - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA TQM Int)
  γ. MBA Tourism Management - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού
  δ. Executive MBA
  ε. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ΠΜΣ ΛΕΔΟΕ) (NEO)
 2. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
  α. ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»
  β. ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»
 3. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
  α. Στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
  β. Στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη Επιχειρήσεων»
  γ. Στο «Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»
  δ. M.Sc. Banking and Financial Markets
 4. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
  α. Στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων»
  β. Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία
 5. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  Στη «Ναυτιλία»
 6. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  α. Στην «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»
  β. Στην «Διοίκηση της Υγείας»
 7. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  α. Στην «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα»
  β.Στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»
 8. Τμήμα Πληροφορικής
  α. Στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»
  β. Στην «Πληροφορική»
 9. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  α. Στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»
  β. Στην «Ενέργεια:Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία»

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

MBA's Society