Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Στη διεύθυνση sis-portal.unipi.gr λειτουργεί διαδικτυακή εφαρμογή που καλύπτει τα σπουδαστικά θέματα.

Από την εφαρμογή αυτή οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα:

  • να ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα καθώς και τις ανακοινώσεις που εκδίδει η Γραμματεία και οι διδάσκοντες.
  • να ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί
  • να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου
  • να λαμβάνουν άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης
  • να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού κάθε φοιτητή.

PROFIL PORTAL