Βιογραφικό

Βιογραφικό στα Ελληνικά   Curriculum Vitae in English

Σπουδές

 • 1973 , Πτυχίο Μαθηματικού: Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1977 , D.E.A. Πληροφορικής: Université Pierre et Marie Curie (PARIS VI)
 • 1979 , Doctorat 3e Cycle Πληροφορικής: Université Pierre et Marie Curie (PARIS VI)
 • 1984 , Doctorat d’Etat Διοικητικής Επιστήμης: Université de Paris-Dauphine (PARIS IX)
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Λήψη Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια
 • Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • Ποιότητα Υπηρεσιών
Διδασκαλία

 • Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ανάλυση Δεδομένων
Σημαντικές Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 • Jacquet-Lagrèze E. and J. Siskos (1983), Méthode de décision multicritère, Hommes et Techniques, Paris.
 • Pardalos P. M., Y. Siskos and C. Zopounidis, Eds. (1995), Advances in multicriteria analysis, Kluwer, Dordrecht.
 • Siskos Y, C. Zopounidis and C. Pappis (1996), Small and Medium Sized Enteprises’ Management, Academic Publications of Crete, Heraklion (in Greek).
 • Siskos Y. (1998), Linear Programming, New Technologies Publications, Athens (in Greek).
 • Grigoroudis E. and Y. Siskos (2000), Service Quality and Customer Satisfaction Measurement, New Technologies Publications, Athens (in Greek).
 • N. F. Matsatsinis and Y. Siskos (2003), Intelligent Support Systems for Marketing Decisions Kluwer, Dordrecht.
 • Zopounidis C. and Y. Siskos (2006), Tourism Management, Kleidarithmos, Athens (in Greek).
 • Siskos Y. (2008), Decision Models, New Technologies Publications, Athens (in Greek).
 • Grigoroudis E. and Y. Siskos (2010), Customer Satisfaction Evaluation, Springer, New York.