Επικοινωνία

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Σίσκος
Διεύθνση: Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς
Τίτλος: Καθηγητής
Γραφείο: ΚΕΚΤ 501
Τηλέφωνο: 210 414 2260
e-mail: ysiskos@mailhost.unipi.gr

Ώρες Γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη 09:00 - 12:00