Επικοινωνία

Αθανάσιος Βοζίκης
Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80,
185 34 Πειραιάς
Γραφείο : 524
Τηλέφωνο : 210 - 4142280
e-mail : avozik@unipi.gr