Διδασκόμενα Μαθήματα

 

 

Βιογραφικό

Μαθήματα

Εργασίες

Συνέδρια

Επικοινωνια

Κεντρική

Οικονομική και Πολιτική των Μεταφορών

Οικονομική των Μεταφορών

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Συνδυασμένες Μεταφορές

Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Ναυτιλία