Δρ. Δημήτριος Γκίνης,    Σημειώσεις μαθημάτων


Διδακτική της Στατιστικής (6o εξάμηνο σπουδών, τμ. Στατιστικής & Ασφ. Επιστήμης).

Διαφάνειες
1. Παρουσίαση μαθήματος
2. Εισαγωγή
3. Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών
4. Ιστορική αναδρομή των εμφάσεων της μαθηματικής παιδείας
5. Θεωρίες μάθησης
6. Παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης στις Α-Β τάξεις
7. Διδακτική Στατιστικής
8. Στρατηγικές μάθησης- διδακτικά μοντέλα για τη διδασκαλία
9. Διδακτικές στρατηγικές- τεχνικές
10. Προτάσεις για τη διδασκαλία της Στατιστικής-Πιθανοτήτων
11. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση
12. Κατευθυνόμενες εργασίες, συνέδριο ΕΜΕ Κομοτηνή
13. Κατευθυνόμενη εργασία 
14. Μέθοδοι διδασκαλίας
15. Μορφές Διδασκαλίας
16. Μέθοδοι Ανάπτυξης Περιεχομένου
17. Εσφαλμένες Αντιλήψεις σε Έννοιες Πιθανοτήτων
18. Οι δυσκολίες κατανόησης εννοιών της Στατιστικής
19. Αξιολόγηση
20. Διδακτική στατιστικης με κατευθυνόμενες εργασίες

21. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (new)

- Βιβλιογραφία για την κατευθυνόμενη εργασία
- Βιβλιογραφία μαθήματος
- Επισκέψεις στα Λύκεια

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο
ICOTS 5
Journal of Statistics Education (JSE)
Post ICOTS6 site
Statistics Teaching Resources & Related Links
Teaching Statistics at its Best


Τελευταία ενημέρωση: 13-5-2005