Αναζήτηση
 

Μέλη ΔΕΠ


Παναγιώτης Γ. Αρτίκης
Επίκουρος Καθηγητής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
326
210 4142200
partikis@unipi.gr

Προσωπική σελίδα :

  • 1990 , Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πτυχίο στη Λογιστική & Χρηματοδοτική Διοίκηση
  • 1991 , University of Birmingham, Business School, MBA in International Banking & Finance
  • 1995 , University of Bradford, Department of Industrial Technology & Management Sciences, Ph.D in Finance,
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ, Ανάλυση & Προγραμματισμός
  • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
  • “Economic Spread and Market Value. The Case of Listed Companies in Greece”, Journal of International Business and Economy, Vol. 8, No.1, 2007
  • "Interest Rate Fluctuations and the UΚ Financial Services Industry”, Σε Συνεργασία με Σ. Σταϊκούρα και Ε. Καλότυχου, Applied Financial Economics Letters, Vol.3, 2007
  • “Corporate Bancassurance Structures: The Case of Greece”, Σε Συνεργασία με S. Mutenga και Σ. Σταϊκούρα, Risk Management Journal, 2007
  • “A Practical Approach to Blend Insurance in the Banking Network”, Σε Συνεργασία με S. Mutenga και Σ. Σταϊκούρα, The Journal of Risk Finance, Vol.9, No.2, 2008