Αναζήτηση
 

Μέλη ΔΕΠ


Νικόλαος Β. Γεωργόπουλoς
Νικόλαος Β. Γεωργόπουλoς
Καθηγητής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
438
210 414 2258
ngeorgop@unipi.gr

Προσωπική σελίδα :

 • 1992 , Διδακτορικό στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
 • 1988 , Μάστερ (MSc) στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • 1987 , Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), University of Birmingham, UK
 • 1986 , Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Επιχειρηματική Πολιτική & Στρατηγική
 • Πληροφοριακά Συστήματα, Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Προγραμματισμός & Σχεδίαση Συστημάτων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • C. Nikolarakos, Ν. Georgopoulos, “Sourcing: Issues to be Considered for the Make-or-Buy Decisions” Operational Research: An International Journal, Vol.1, Issue 2, May-August 2001.
 • A-M. Pantazi, N. Georgopoulos, D. Soubeniotis, “Business Plan Development for Electronic Business Process Re-engineering”, Strategijski Menadzment, Yugoslavia, No.1, pp.25-29, 2001.
 • N. Georgopoulos, C. Nikolarakos, I. Vagelatos, “The Scorecard as a Tool for Assessing the Capabilities of ECR in Greek Firms”, Proceedings of the 5th Hellenic-European Research on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA) Conference, 20-22 September, Athens University of Economics and Business, 2001.
 • N. Georgopoulos, A-M. Pantazi, “Business Process Re-Engineering and Electronic Commerce”, Strategijski Menadzment, Yugoslavia, No.2, pp.20-23, 2001.
 • I. Diakoulakis, D. Koulouriotis, D. Emiris, N. Georgopoulos, “Advances on Evolution Strategies Operators: Analysis and Experimental Validation”, Proceedings of the 6th Hellenic-European Research on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA) Conference, 25-27 September, Athens University of Economics and Business, 2003
 • I.E. Diakoulakis, D.E. Koulouriotis, N.B. Georgopoulos, D.M. Emiris "Darwinism and Self-Adaptation in Strategy Formulation" Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT 2004), 9-11 July 2004, Kavala Greece
 • I. Diakoulakis, N. Georgopoulos, D. Koulouriotis, D. Emiris, "Towards a Holistic Knowledge Management Model", Journal of Knowledge Management, Volume 8, Issue 1, 2004
 • G. Karagiannopoulos, N. Georgopoulos, K. Nikolopoulos, "Fathoming Porter's Five Forces Model in the Internet Era", INFO Journal, Volume 7, No.6, 2005
 • A-M. Pantazi, N. Georgopoulos, "Aligning Business Process Competence with CRM", Proceedings of the Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy Conference, 13-15 October 2005, Chios, Greece
 • N. Georgopoulos, "Knowledge Management as an Integral Part of Strategic Management in e-business Era", International Journal of Knowledge and Learning, Volume 1, No.4, 2005
 • M-A. Pantazi, N. Georgopoulos, ‘Investigating the Impact of Business-Process-Competent Information Systems (ISs) on Business Performance’, Managing Service Quality: An International Journal, Vol. 16, No. 4, 2006
 • P. Soukakos, N. Georgopoulos, V. Pekka-Economou, ‘Two Interrelated Frameworks Proposed for Mapping and Performance Measurement of Customer Relationship Management Strategies’, International Journal of Knowledge and Learning, Vol.3, Issue 2/3, 2007
 • Α-Μ. Pantazi, N. Georgopoulos, ‘Aligning Information Systems (IS) Strategy to the Management of Business Processes’, Proceedings of the 5th International Conference Management of Τechnological Changes, Alexandroupolis, 25-26 August 2007