[ ]   [ ]  

Τη Διοκηση του Πανεπιστημου ασκον τα παρακτω ργανα του Ιδρματος:
Α. το Συμβολιο
Β. ο Πρτανης και
Γ. η Σγκλητος

 

Α. Συμβολιο
Το Συμβολιο αποτελεται απ δεκαπντε μλη απ τα οποα οκτ εναι εσωτερικ (καθηγητς πρτης βαθμδας αναπληρωτς καθηγητς), ξι εξωτερικ μλη και να μλος ως εκπρσωπος των φοιτητν του Ιδρματος.

Μλη του Συμβουλου
Fleming Katherine Elizabeth
 Καθηγτρια και Αντιπρεδρος στο New York University, Η.Π.Α., ως Πρεδρος
Βασιλακπουλος Γεργιος
 Καθηγητς του Τμματος Ψηφιακν Συστημτων του Πανεπιστημου Πειραις, ως Αναπληρωτς Πρεδρος
Απργης Νικλαος
Καθηγητς του Τμματος Χρηματοοικονομικς και Τραπεζικς Διοικητικς του Πανεπιστημου Πειραις ως εσωτερικ μλος
Θαλασσινς Ελευθριος
Καθηγητς του Τμματος Ναυτιλιακν Σπουδν του Πανεπιστημου Πειραις, ως εσωτερικ μλος
Κουρεμνος Αθανσιος
Καθηγητς του Τμματος Οργνωσης και Διοκησης Επιχειρσεων του Πανεπιστημου Πειραις ως εσωτερικ μλος
Λαγοδμος Αθανσιος
Καθηγητς του Τμματος Οργνωσης και Διοκησης Επιχειρσεων του Πανεπιστημου Πειραις ως εσωτερικ μλος
Πλατις Αθανσιος
Καθηγητς του Τμματος Διεθνν και Ευρωπακν Σπουδν του Πανεπιστημου Πειραις ως εσωτερικ μλος
Τσμπος Κλων
Καθηγητς του Τμματος Στατιστικς και Ασφαλιστικς Επιστμης του Πανεπιστημου Πειραις ως εσωτερικ μλος
Tσιχριντζς Γεργιος
Καθηγητς του Τμματος Πληροφορικς του Πανεπιστημου Πειραις ως εσωτερικ μλος
Αμβροσιδου λενα
Chairman and CEO, IKOS Structure, Κπρος, ως εξωτερικ μλος
Βενιμης Θεδωρος
Εφοπλιστς, Πρεδρος της νωσης Ελλνων Εφοπλιστν, ως εξωτερικ μλος
Μλλιαρης Αναστσιος
Καθηγητς στο Loyola University Chicago, Η.Π.Α., ως εξωτερικ μλος
Σπανουδκης Γεργιος
Καθηγητς στο City University London, Μεγλη Βρετανα, ως εξωτερικ μλος
Χαραλαμπδης Ηρακλς
Καθηγητς στο Erasmus University Rotterdam, Ολλανδα ως εξωτερικ μλος

 

Β. Ο Πρτανης
Πρτανης του Πανεπιστημου Πειραις εναι ο Καθηγητς του Τμματος Οργνωσης  και Διοκησης Επιχειρσεων, Νικλαος Γεωργπουλος.

Ο Πρτανης χει τις αρμοδιτητες που προβλπονται απ τις διατξεις του Ν. 4009/2011, του Οργανισμο και του Εσωτερικο Κανονισμο του Πανεπιστημου. Υποβοηθεται στο ργο του απ τους αναπληρωτς πρτανη, στους οποους μεταβιβζει συγκεκριμνες αρμοδιτητς του, με απφασ του που εγκρνεται απ το Συμβολιο.

 

 

Γ. Σγκλητος
 
Η Σγκλητος αποτελεται απ  
α) τον πρτανη,
β) τους κοσμτορες,
γ) τους Προδρους των Τμημτων και μχρι δο αν Σχολ, με διετ θητεα μη ανανεομενη, με εναλλαγ των σχολν και μχρις του εξαντληθε το σνολο των
Τμημτων της κθε Σχολς. Ο τρπος καθορισμο της εκπροσπησης των Προδρων ορζεται με απφαση του Πρτανη, η οποα εκδδεται παξ,».
δ) ναν εκπρσωπο των προπτυχιακν φοιτητν, ναν των μεταπτυχιακν φοιτητν και ναν εκπρσωπο των υποψφιων διδακτρων, που υπρχουν, οι οποοι εκλγονται για ετσια θητεα χωρς δυναττητα επανεκλογς,
ε) ναν εκπρσωπο κθε κατηγορας προσωπικο που προβλπεται στα ρθρα 28 και 29, με διετ θητεα, χωρς δυναττητα επανεκλογς, που εκλγεται απ ενιαο ψηφοδλτιο με καθολικ ψηφοφορα των μελν της οικεας κατηγορας προσωπικο και συμμετχει, με δικαωμα ψφου, ταν συζητονται θματα που αφορον ζητματα της αντστοιχης κατηγορας προσωπικο.

Η ακριβς σνθεση και ο αριθμς των μελν της Συγκλτου με δικαωμα ψφου, καθς και οι προποθσεις και κθε θμα σχετικ με την εφαρμογ των ανωτρω,προβλπονται στον Οργανισμ και τον Εσωτερικ Κανονισμ του ιδρματος, αντστοιχα. Στις συνεδρισεις της Συγκλτου παρστανται, χωρς δικαωμα ψφου, οι αναπληρωτς του πρτανη και ο γραμματας του ιδρματος.

ργανα Σχολς
Τη Σχολ διοικον :
Α. Ο Κοσμτορας
Β. Η Κοσμητεα
Αποτελεται απ τον Κοσμτορα, τους Προδρους των Τμημτων, και ναν εκπρσωπο των φοιτητν, χωρς δικαωμα ψφου.
Γ. Η Γενικ Συνλευση της Σχολς
Απαρτζεται απ τους Καθηγητς και τους υπηρετοντες Λκτορες της Σχολς καθς και εκπροσπους των κατηγοριν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

ργανα του Τμματος
Α. Ο Πρεδρος
Β. Η  Συνλευση του Τμματος,
Γ. Ο Διεθυντς του Τομα (εφσον χουν συσταθε Τομες)
Δ. Η Γενικ Συνλευση του Τομα (εφσον χουν συσταθε Τομες)