Ανακοινώσεις Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Πανεπιστήμιο Πειραιώς Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Σκοπός τμήματος
Όργανα τμήματος
Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό
Δυνατότητες απασχόλησης
Φωτογραφίες
Χρήσιμες διευθύνσεις  1. Προκήρυξη για τη λειτουργία του 3ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» στο πλαίσιο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ της 2/4/2007.
  2. Σχέδιο Αίτησης και Σχέδιο Συστατικής Επιστολής
  3. Πρόγραμμα Σπουδών
  4. Κανονισμός Λειτουργίας
  5. Οδηγός Σπουδών
Ομάδα ανάπτυξης ιστοτόπου τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Επικοινωνία Δεκέμβριος 2010