Αρχική Σελίδα
Πανεπιστήμιο
Διοίκηση Πανεπιστημίου
Ακαδημαϊκά Τμήματα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Υπηρεσίες
Κέντρο Ερευνών
Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Νέα
  Αναζήτηση
Αναλυτική Αναζήτηαη
Χάρτης Κόμβου Επικοινωνία Κατάλογος

[Σκοπός του Τμήματος]   [Όργανα του Τμήματος]   [Διδακτικό Προσωπικό]   [Δυνατότητες Απασχόλησης Αποφοίτων]   [Πρόγραμμα Σπουδών]   [Μεταπτυχιακά Προγράμματα]   [Επιτροπές Τμήματος]   [Ανακοινώσεις]   [Εκλογές Μελών ΔΕΠ]

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης>Σκοπός του ΤμήματοςΓια τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του τμήματος πατήστε εδώ


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 The International Year of Statistics (Statistics2013)

(Οδηγοί Σπουδών προηγ. ετών: 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13)

 
Συνολικός Κατάλογος Προτεινόμενων Διδακτικών Συγγραμμάτων Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014

 

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
    Το Τμήμα δημιουργήθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά με την ονομασία "Τμήμα Στατιστικής" το Ακαδημαϊκό έτος 1977-78 στα πλαίσια της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Με το Νόμο Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και από το Ακαδημαϊκό έτος 1984-85 λειτούργησε ως ανεξάρτητο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη) . Το γραφείο του Προέδρου και τα περισσότερα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος ευρίσκονται στον 5ο όροφο του κτιρίου και η Γραμματεία του Τμήματος στον 1ο όροφο. Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια των φοιτητών ευρίσκονται στο ισόγειο και στον 1ο, 2ο και 3ο όροφο του κεντρικού κτιρίου. Το Τμήμα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής (PC, προγράμματα κ.λ.π.) για την εκπαίδευση των φοιτητών στην αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών στατιστικών και ασφαλιστικών προβλημάτων.

Σκοπός του Τμήματος
    Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πέρα από τα απαραίτητα μαθήματα υποδομής και τα μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος, είναι μια συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Επί πλέον μπορούν να επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές ή και ακαδημαϊκή καριέρα σε κλάδους σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.