Αρχική Σελίδα
Πανεπιστήμιο
Διοίκηση Πανεπιστημίου
Ακαδημαϊκά Τμήματα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Υπηρεσίες
Κέντρο Ερευνών
Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Νέα
  Αναζήτηση
Αναλυτική Αναζήτηαη
Χάρτης Κόμβου Επικοινωνία Κατάλογος
 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων>Μεταπτυχιακά Προγράμματα>MBA Tourism Management - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μανατζμεντ Τουρισμού >Αρχική Σελίδα


Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται το πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Eπιχειρήσεων-Mάνατζμεντ Τουρισμού (ΠMΣ.ΔE.ΜΤ)

Eπισημαίνονται τα εξής:

  • Tο ΠMΣ.ΔE.ΜΤ είναι διάρκειας τριών εξαμήνων για φοιτητές πλήρους απασχόλησης για σπουδές!
  • Tο ΠMΣ.ΔE.ΜΤ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Eπιχειρήσεων-Mάνατζμεντ Τουρισμού (MBA Tourism Management)

Ανακοίνωση

Προκήρυξη 2014-2015

 
Αρχική Σελίδα
Γενικά
Διαδικασία Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος Σπουδών
Λειτουργία προγράμματος Σπουδών
Διαδικασίες μετάβασης σε Διδακτορικές Σπουδές
Διοίκηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Υποχρεώσεις Φοιτητών
Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Kαταβολή Διδάκτρων
Διεθνείς φοιτητές
Αίτηση (.doc)
Έντυπο Συστατικής Επιστολής (.doc)